SHARK TANK VIỆT NAM Startup Tăng Trưởng Mạnh Mẽ Sau Kết Cục Buồn Tại Thương Vụ Bạc Tỷ Mùa 1

SHARK TANK VIỆT NAM Startup Tăng Trưởng Mạnh Mẽ Sau Kết Cục Buồn Tại Thương Vụ Bạc Tỷ Mùa 1
logo
5 stars - based on 1 reviews

Theo CEO Đỗ Ngọc Hòa, là 1 startups tham gia Shark Tank, dù có nhận được cái gật đầu 'Tôi đầu tư' hay không, dù quá trình thẩm định sau cái gật đầu đó có thành công và có nhận được tiền hay không, 'Hãy trân trọng vài phút trên truyền hình của bạn vì đó là 1 cơ hội PR, marketing vô cùng to lớn'! (Trích lời Diễn giả Bryce).

https://www.youtube.com/watch?v=k2PHrvphgZc&t=94s

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay