Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 13.7 tỷ USD trong 5 tháng đầu

Kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 13.7 tỷ USD trong 5 tháng đầu
logo
5 stars - based on 1 reviews

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2017 ước đạt 2.8 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2017 đạt 13.7 tỷ USD, tăng 9.5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7.3 tỷ USD, tăng 12.6% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2.8 tỷ USD, tăng 10.4% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3.1 tỷ USD, tăng 9.4% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5 năm 2017 ước đạt 538 ngàn tấn với giá trị đạt 245 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2.3 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 1.6% về khối lượng và tăng 1.2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu cà phê tháng 5 năm 2017 ước đạt 105 ngàn tấn với giá trị đạt 233 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 693 ngàn tấn và 1.57 tỷ USD, giảm 15.9% về khối lượng nhưng tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 5 năm 2017 đạt 51 ngàn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 353 ngàn tấn và 708 triệu USD, giảm 1.5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 5 năm 2017 ước đạt 10 ngàn tấn với giá trị đạt 17 triệu USD, đưa khối lượng xuât khẩu chè 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 48 ngàn tấn và 73 triệu USD, tăng 14.3% về khối lượng và tăng 12.4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016./.

Viết bình luận

Note: HTML is not translated!
    Bình thường           Hay