BẠN CẦN CÓ THỨ NÀY CHO TẾT SẮP TỚI

Đây là loại Cà phê Raincoffee ấp ủ suốt 12 tháng trời, thu thập từ 6 vùng trồng Cà phê tốt nhất Việt Nam.

Bằng sự tận tâm với nghề! Rang bằng tất cả sự tập trung, trái tim đập cùng vòng quay máy rang

 

Tại sao bạn nên mua Loại Cà phê này?

- Đây chính là Món quà Raincoffee trao tặng người tử tế.

- Lần đầu tiên bạn được thử uống với 6 dòng Cà phê, 6 = lộc, phúc lộc có trong gói Cà phê này!

- Tiền không là gì nếu bạn được uống loại Cà phê phù hợp nhất. Nó chính là gói Cà phê bạn đang cầm trên tay.

 

TẾT SẮM  CÀ PHÊ PHÚC - LỘC - THỌ